Nieuwe Privacy wetgeving

Tel: 043 321 26 39

Openingstijden:

Maandag  tot donderdag: 8:00 tot 17:00

Vrijdag:  enkel op afspraak

OrthoMosa 

praktijk voor Orthodontie      aan de groene looper op het Koningsplein


 

Follow us:

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


U heeft er vast al over gehoord: vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of privacy verordening van kracht.De AVG beschermt privacy van iedereen in de EU


Het versterkt de privacyrechten van burgers.

Het legt meer verantwoordelijkheden bij uw zorgonderneming.


Wat moeten doen wij (zorgverleners)?


Wij vragen voortaan uitdrukkelijk toestemming aan uw patiënt om zijn gegevens te mogen gebruiken.

Wij tonen aan dat wij een privacybeleid hebben en dit uitvoerem en bijhouden.

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers zich continu bewust zijn van privacygevoelige situaties.

Wij analyseren jaarlijks het risico’s.

Wij houden een verwerkingsregister bij. Daarin staat welke persoonsgegevens we gebruikt, voor welk doel  ze gebruikt worden, waar ze worden opgeslagen en met wie we ze deedlen.

We sluiten overeenkomsten met partijen die persoonsgegevens van u ontvangen

We brengen onze digitale beveiliging op orde en houden die bij.

We slaan alle incidenten op die we ontdekt, bij onszelf en bij anderen.

We hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.


Dit zijn de rechten van u als patiënt


Inzien welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen.

Uw persoonlijke gegevens wijzigen als die fout zijn.

Alle gegevens die opgeslagen zijn over te (laten) overdragen naar een andere zorgverlener.

Informatie krijgen over hoe u gegevens zijn opgelagen en wat daarmee gedaan wordt.

Uw gegevens die over U zijn opgeslagen te laten verwijderen.Wat zijn de directe gevolgen hiervan voor daagelijkse afloop in de praktijk ?


in de niet afgesloten behandel ruimtes zullen enkel behandelingen worden uitgevoerd maar geen besprekingen meer plaats vinden

ook mogen enkel de patiënten zich in deze ruimtes ophouden, begeleiders wordt gevraagd in de wacht kamer te blijven tot ze worden opgeroepen ter bespreking aan de balie of besprekings ruimte.

Indien U een privaat gesprek wenst met de arts voor de behandeling kunt U dit aangeven aan de Balie bij het aanmelden.

Verder zal er via een gezekerde email verbinding worden gecommuniceerd.

Copyright @ OrthoMosa BV