Ostemtomie

Tel: 043 321 26 39

Openingstijden:

Maandag  tot donderdag: 8:00 tot 17:00

Vrijdag:  enkel op afspraak

OrthoMosa

praktijk voor Orthodontie      aan de groene looper op het Koningsplein


 

Follow us:

Gecombineerd chirurgisch - orthodontische behandeling

Osteotomie


In overleg met de behandelend arts bent u op de wachtlijst geplaatst voor een correctie van uw kaak (osteotomie). Deze ingreep vindt plaats op de afdeling Mond- en Kaakchirurgie. Tijdens een gesprek met de kaakchirurg of de orthodontist heeft u informatie gekregen over de aard van de geconstateerde kaakafwijking, de behandeling hiervan en eventuele risico’s van die behandeling. Hierdoor bent u in staat mee te beslissen over de behandeling. In deze folder kunt u één en ander nog eens nalezen. Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de behandelend arts.


Het behandelplan

Meestal wordt een afwijking in de stand van het gebit behandeld door een orthodontist. Een orthodontist is een tandarts die gespecialiseerd is in het recht zetten van tanden. Bij u is een combinatie van orthodontie en kaakchirurgie nodig om tot een goed resultaat te komen. Een operatie door een kaakchirurg is nodig als er zulke grote verschillen zijn tussen de stand, de vorm of de afmeting van boven- en onderkaak, dat behandeling door de orthodontist alleen niet voldoende is. Ook de vorm van het gezicht kan tot het besluit leiden de voorkeur te geven aan een operatie.

Het maken van een behandelplan begint met het eerste gesprek met orthodontist en kaakchirurg. Het plan wordt opgesteld door deze specialisten, vaak ook in overleg met uw eigen tandarts. Er wordt gebruik gemaakt van röntgenfoto’s en een afdruk van uw gebit. De eigenlijke behandeling begint niet voordat u volledig bent ingelicht over wat er gaat gebeuren, en u het daar volledig mee eens bent.

Meestal is het noodzakelijk om vóór de operatie de tanden orthodontisch voor te behandelen, dat wil zeggen recht te zetten. Dit kan betekenen dat voor een periode van enkele maanden tot ruim een jaar orthodontische apparatuur wordt gebruikt om de tanden in de juiste stand te krijgen voor de operatie.

Hierna wordt het definitieve plan voor de operatie vastgesteld. Er worden dan weer röntgenfoto’s en dia’s gemaakt, en afdrukken van het gebit genomen. Dit wordt een ‘set-up’ genoemd. Daarna neemt de behandelend kaakchirurg alle bijzonderheden over de operatie, het verblijf in het ziekenhuis en de herstelperiode met u door.


De operatie

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Enkele dagen voor de opname vindt een algeheel lichamelijk onderzoek plaats en wordt bloed afgenomen voor laboratoriumonderzoek. Dit is om er zeker van te zijn dat er geen medische bezwaren zijn tegen de operatie of de narcose.

Op de dag van opname heeft u een gesprek met de anesthesioloog om de narcose te bespreken. Na middernacht mag u niets meer eten of drinken omdat uw maag leeg moet zijn als u naar de operatiekamer gaat.

Op de tweede dag van uw verblijf in het ziekenhuis vindt de operatie plaats. U krijgt dan eerst een tablet met een kalmerende werking, ter voorbereiding op de narcose. Daarna wordt u naar de operatiekamer gebracht. Hier krijgt u een infuus om medicijnen in het bloed te brengen. Omdat de operatie in de mond plaatsvindt en algehele narcose vereist is, is het nodig om een ademhalingsbuisje van de neus naar de luchtpijp in te brengen. Dit gebeurt pas als u slaapt.

Tijdens de operatie worden de verplaatste delen van de kaak weer aan elkaar gezet met metalen plaatjes en schroefjes (osteosyntheseplaatjes). De kaakchirurg bespreekt met u of deze plaatjes er in een later stadium weer uit moeten.

Na voltooiing van de operatie wordt het ademhalingsbuisje tussen neus en luchtpijp zo spoedig mogelijk verwijderd. Het infuus zal meestal tot de volgende morgen blijven zitten.


Na de operatie


Pijn

Na een kaakosteotomie valt de pijn doorgaans erg mee. U krijgt op de verpleegafdeling pijnstillende middelen.


Zwelling

Na de operatie zwelt uw gezicht meestal flink. De mate waarin dit geschiedt verschilt, en hangt af van de soort operatie en van de individuele reacties hierop. De zwelling is meestal het ergst binnen 24 uur na de operatie. Daarna worden het gezicht en soms de hals en de borst blauw en geel, zoals na een bloeduitstorting. Na een week is de zwelling vrijwel verdwenen. Het is echter mogelijk dat enkele weken tot maanden na de operatie nog restanten van de zwelling aanwezig zijn.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt alles gedaan om het zwellen van het gezicht tot een minimum te beperken. Direct na de operatie wordt met behulp van een ijszak de zwelling tegengegaan. Het is aan te raden de eerste twee dagen na de operatie het hoofd iets omhoog te houden.

Door de zwelling ziet uw gezicht er vaak anders uit dan normaal. Het is beter uw bezoekers daar van tevoren op te wijzen, zodat zij niet schrikken.


Bloeding

Het is normaal dat er wat bloed in de mond komt na de operatie. Gedurende enkele weken na een operatie aan de bovenkaak, kunt u af en toe ook een bloedneus verwachten.


Wafer

Na de operatie worden de kaken meestal met losse elastieken, die beweging toelaten, in de juiste stand gehouden. Soms heeft u ook een plastic plaatje in de mond, dat ervoor zorgt dat u uw kaken goed op elkaar kunt zetten. De kaken worden tijdens de operatie in een van tevoren bepaalde positie geplaatst. De juiste verhouding tussen de tanden van de boven- en onderkaak wordt verzekerd door dit plaatje, dat is gemaakt op een gipsafdruk van het gebit.


Doof gevoel

Vooral na operaties aan de onderkaak is het gebruikelijk dat de onderlip en kin enigszins ‘doof’ aanvoelen. Dit gevoel verbetert in de loop van enkele weken tot maanden en wordt in de meeste gevallen weer normaal. Het herstel van dat gevoel wordt meestal voorafgegaan door een periode van spontane prikkeling in de lip of kin. Het is ook mogelijk dat de lip en kin tijdelijk juist extra pijnlijk worden bij aanraking.


Spreken

Direct na de operatie, en nog enige tijd daarna, kan het spreken moeilijk zijn. Dit merkt u vooral bij telefoongesprekken. Het normale mondelinge contact – gewoon met iemand praten – is weer snel mogelijk.


Eten en drinken

Het is belangrijk na de operatie voldoende te drinken. Een volwassene heeft per 24 uur ongeveer 2,5 liter vocht nodig. U kunt dit bereiken door voortdurend kleine slokjes te nemen. Ga zo spoedig mogelijk weer gewoon drinken uit een kop of een glas.

Gedurende zes weken na de operatie blijft u op een vloeibaar of zacht dieet, rijk aan calorieën en eiwitten. Toch kunt u gewicht verliezen. In de eerste twee weken na de operatie vallen patiënten soms twee tot vijf kilo af.

Probeer het suikergebruik te beperken om het ontstaan van gaatjes in de kiezen te voorkomen.

Bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u een dieetvoorschrift. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u zo nodig een diëtiste raadplegen.


Mondverzorging

De eerste dag na de operatie mag u spoelen met Oxygen fluid (Blue®M). Daarna is het noodzakelijk om zo snel mogelijk te gaan poetsen met een zachte, kleine tandenborstel. Poets met kleine draaiende bewegingen de tanden en het tandvlees aan de buitenkant en zo mogelijk ook aan de binnenkant. Verzorg de mond zeker vier keer per dag op deze manier om ontstekingen te voorkomen. Houd in ieder geval uw lippen soepel met vaseline (minimaal vier maal per dag). Bij controle op de polikliniek wordt zo nodig een afspraak gemaakt bij de mondhygiëniste van het ziekenhuis voor verdere instructies.Duur van de behandeling


Opname

De duur van het verblijf in het ziekenhuis varieert van twee tot zeven dagen, afhankelijk van de aard van de ingreep en de snelheid van de genezing.


Chirurgische fase

De gehele chirurgische fase, met inbegrip van de voorbereidingen en de controle na de operatie, neemt gewoonlijk 6 tot 12 weeken  in beslag. Hierna gaat de orthodontist verder met zijn behandeling.


Herstel

De genezing van de kaken duurt zes weken. Daarna kunt u weer redelijk normaal eten, al blijven de kaken nog wat stijf. Met oefeningen kunt u de kaakbeweging weer verbeteren.

Tijdens de periode van genezing bezoekt u regelmatig de polikliniek om de stabiliteit van de kaken te laten controleren. Er worden dan röntgenfoto’s gemaakt om veranderingen in de positie van de kaken te signaleren.

Het is beter zo actief mogelijk te zijn, zodat u zo spoedig mogelijk uw normale bezigheden kunt hervatten.


Copyright @ OrthoMosa BV