Huisregels

Tel: 043 321 26 39

Openingstijden:

Maandag  tot donderdag: 8:00 tot 17:00

Vrijdag:  enkel op afspraak

OrthoMosa 

praktijk voor Orthodontie      aan de groene looper op het Koningsplein


 

Follow us:

Huisregels

Goede zorg begint natuurlijk met een goede relatie en een vertrouwensband tussen de patiënt en zijn of haar zorgverlener.


Ons doel is om u op een vriendelijke, betrokken, veilige en efficiënte wijze met de modernste middelen en inzichten welke de orthodontie te bieden heeft met zo min mogelijk ongemakken naar een zo mooi en stabiel mogelijk orthodontisch resultaat te begeleiden.


Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat “spelregels” die hierbij onontbeerlijk zijn, voor alle betrokkenen duidelijk zijn.

Met het maken van een afspraak voor consult of behandeling bij ons verklaart u kennis genomen te hebben en (waar van toepassing) akkoord te zijn met de onderstaande huisregels en voorwaarden.

Wanneer het een behandeling betreft van uw zoon of dochter, dan raad ik u aan om deze huisregels ook met hem of haar door te spreken.


•1. Uw adres- en verzekeringgegevens

Ons computersysteem controleert elke keer dat u komt automatisch uw adresgegevens door de database van de gemeentelijke basisadministratie en/of die van uw Zorgverzekeraar te raadplegen.

U zult dus altijd post van ons krijgen op het officiële woonadres. Hierop zijn helaas geen uitzonderingen mogelijk.


•2. Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en pas na schriftelijk akkoord van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een behandelend specialist, de eigen huisarts of de eigen tandarts. Bij overdracht van uw dossier t.b.v. een andere behandelaar, vragen wij u voor akkoord te tekenen.


3. Facturering


Wij maken voor het factureren in principe gebruik van de diensten van Netpoint Factoring te Kaatsheuvel. Ook dienen wij, waar mogelijk, zelf de nota voor u in bij uw zorgverzekeraar.


Wij factureren via Netpoint Factoring en zij zoeken uit waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft en declareren dat deel rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Netpoint stuurt u een nota voor het eigen risico deel van het gedeclareerde bedrag.

Voor al uw vragen aan Netpoint Factoring, zie: www.uwdeclaraties.nl.

De betalingsvoorwaarden hangen naast de recptiebalie. Een printje hiervan kunt u op verzoek van ons meekrijgen.


•4. Medewerking

De medewerking van u als paiënt is voor het bereiken van een optimaal resultaat een hele belangrijke voorwaarde. Dit betekent onder andere dat u zorgt voor een goede mondhygiëne en een verantwoord dieet en het opvolgen van instructies die wij geven bij het gebruik van de diverse beugelsoorten.

Voor wat betreft de mondhygiëne zullen we u daar tot op zekere hoogte bij behulpzaam kunnen zijn. Mocht dit echter tot onvoldoende resultaat leiden dan zullen wij u verwijzen naar uw tandarts, mondhygiënist of diëtist. De extra kosten die dit mogelijk met zich meebrengt zijn niet begrepen in ons tarief. Wanneer al deze inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan er geen behandeling gestart worden.

Wanneer de mondhygiëne tijdens de behandeling ondanks alle inspanningen van onze kant of van derden, niet verantwoord meer zou zijn en tot ernstige belemmering leidt bij de orthodontische behandeling of zelfs permanente schade aan het gebit blijkt te geven, dan zijn wij gerechtigd de behandeling per direct te beindigen en de apparatuur te verwijderen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van voorafgaande declaraties.


•5. Mondhygiëne in onze praktijk

Wij bieden u gelegenheid om voorafgaande aan een consult of controle in onze “poetshoek” het gebit te reinigen. We hebben hiertoe gratis wegwerptandenborstels beschikbaar. Deze zijn een paar keer te gebruiken, beslist niet meer dan dat! Maak van deze gelegenheid gebruik, voordat u verder geroepen wordt voor uw behandeling. Zodoende kan uw controle het vlotst verlopen. Het zal u duidelijk zijn: we hebben een hekel aan het werken in vieze monden en dat doen we dus ook niet. Vinden wij de mondhygiëne te slecht dan kunnen wij behandeling weigeren. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Dit komt de totale behandelingsduur natuurlijk niet ten goede.


•6. Afspraak vergeten

Wij doen er alles aan om de afspraken goed te plannen. Daar wij natuurlijk vooral te maken hebben met schoolgaande jeugd is het echt niet mogelijk om alle afspraken buiten schooltijden te plannen. Wij gaan er van uit dat u hiervoor begrip heeft. Doorgaans is er goed uit te komen om rondom pauzes, (deels) vrije blokken of makkelijke uurtjes te plannen.

Een afspraak vergeten verlengt natuurlijk de totale behandelduur. Soms is het langer dan gepland doorlopen met een beugel welke op spanning staat zelfs ronduit nadelig. Om u te helpen het risico van het vergeten van een afspraak zo klein mogelijk te houden heeft u de beschikking over de volgende mogelijkheden:

•a. Voor elke nieuwe afspraak wordt een afsprakenticket voor u geprint, waarop alle afspraken duidelijk vermeld staan.


•d. U kunt, ter herinnering aan uw afspraak, een gratis SMS-je van ons ontvangen de avond voorafgaand aan uw afspraak bij ons. Om in dit systeem te kunnen worden opgenomen kunt een mailtje sturen aan info@orthoMosa.nl waarbij u uw GSM nummer vermeldt. Helaas is dit alleen mogelijk voor Nederlandse nummers.


Let wel: wanneer door een technisch probleem van welke aard dan ook u niet via SMS van uw afspraak op de hoogte wordt gesteld, terwijl dit wel zo is ingesteld, ontslaat u dit niet van de plicht om op uw afspraak te verschijnen.

U kunt uw afspraak tot 24 uur tevoren kosteloos afzeggen of wijzigen. Een afspraak afzeggen kan ook via e-mail aan receptie@orto.nl


•7. Kosten vergeten afspraak

De kosten van een vergeten afspraak bedragen € 17,50 per gereserveerd kwartier. De kosten hiervan worden doorgaans niet door uw Zorgverzekeraar vergoed.


•8. Communicatie

Een goede en open communicatie vinden wij erg belangrijk. Heeft u vragen over de behandeling, stel deze dan ook! U kunt dit voor de controle aan de balie doen, de balie assistente zal dan proberen uw vraag te beantwoorden of ze zal ze aan de arts doorgeven of U kunt ook uw vragen mailen aan info@orthomosa.nl.


•9. Klanttevredenheidsonderzoek

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist.


•10. Fluoridegebruik

Wanneer er tijdens de orthodontische behandeling één of andere vorm van vastzittende beugels wordt gebruikt dan raden wij het gebruik van fluoride tandpasts met klem aan, spoelen mag ook maar heeft enkel effect als er eerst goed is gepoetst.

Hiervoor geven wij een receptje mee, welke herhaald mag worden. De kosten van dit spoelmiddel worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Deze producten zijn ook vrij verkrijgbaar bij de bekende drogisterijketens en online bij BlueM.nl

.

Het poetsen en spoelen moet dagelijks gebeuren en bij voorkeur na elke maaltijd, maar daar dit niet altijd haalbaar is s'morgens na het ontbijt en s'vonds voor het slapen gaan een "Must" voor het poetsen.


•11. Risico’s en bijwerkingen

Er zijn aan orthodontische behandelingen helaas ook risico’s verbonden. Deze risico’s zijn nog altijd een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. U vindt ze terug bij het kopje “bijsluiter”.


•12. Inzagerecht

U heeft het wettelijk recht om uw dossier bij ons in te zien. Al uw beeldmateriaal zoals röntgenfoto’s en uw portret en mondopnames kunt u zelf downloaden, nadat wij U een link hebben gestuurd.

Wanneer u uw dossier in wilt zien, meldt u dit dan tevoren even via info@orthoMosa.nl Wij kunnen er dan voor zorgen dat u dit met respect voor uw persoonlijke privacy kunt doen. Heeft u vragen over uw dossier dan kan het zijn dat wij daar een aparte afspraak voor moeten plannen, zodat wij u daarover in alle rust kunnen informeren.


•13. Second Opinion

Heeft van ons een behandelvoorstel gekregen, maar wilt u hiervoor toch ook nog eens de mening van een andere orthodontist horen?

Dan werken wij hier altijd aan mee en zullen u uiteraard alle gegevens welke wij van u hebben opgenomen meegeven of doorzenden naar de betreffende collega.


•14. Klachtenregeling

Ons motto hierin is natuurlijk: “Bent u tevreden, zeg het anderen; heeft u klachten, zeg het ons”.

Heeft u onvrede of klachten dan kunt u deze mondeling of via e-mail ( info@orthomosa.nl ) melden aan de receptie. U kunt dit natuurlijk ook met de behandelend orthodontist bespreken tijdens uw afspraak. Wij staan altijd open voor uw opmerkingen en doen er alles aan om uw zorgen of klachten op een bevredigende wijze samen op te lossen.

Is er sprake van een situatie waar we er uiteindelijk samen niet meer uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), waar wij bij aangesloten zijn, ook voor klachtenbemiddeling. Er zijn aan deze bemiddeling voor u geen kosten verbonden. Voor het downloaden van informatie hierover volgt u deze link, of ga naar www.Knmt.nl en kies voor patiënteninformatie.


Copyright @ OrthoMosa BV