Klachtenregeling

Tel: 043 321 26 39

Openingstijden:

Maandag  tot donderdag: 8:00 tot 17:00

Vrijdag:  enkel op afspraak

OrthoMosa 

praktijk voor Orthodontie      aan de groene looper op het Koningsplein


 

Follow us:

Ons motto hier in is natuurlijk: “Bent u tevreden, zeg het anderen; heeft u klachten, zeg het ons”.


Heeft u onvrede of klachten dan kunt u deze mondeling of via e-mail ( info@orthomosa.nl ) melden aan de receptie. U kunt dit natuurlijk ook met de behandelend orthodontist bespreken tijdens uw afspraak. Wij staan altijd open voor uw opmerkingen en doen er alles aan om uw zorgen of klachten op een bevredigende wijze samen op te lossen.

Is er sprake van een situatie waar we er uiteindelijk samen niet meer uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), waar wij bij aangesloten zijn, ook voor klachtenbemiddeling. Er zijn aan deze bemiddeling voor u geen kosten verbonden. Voor het downloaden van informatie hierover volgt u deze link, of ga naar www.Knmt.nl en kies voor patiënteninformatie.

Copyright @ OrthoMosa BV