Tarieven

Tel: 043 321 26 39

Openingstijden:

Maandag  tot donderdag: 8:00 tot 17:00

Vrijdag:  enkel op afspraak

OrthoMosa 

praktijk voor Orthodontie      aan de groene looper op het Koningsplein


 

Follow us:

Onze tarieven


De tarieven van een orthodontische behandeling zijn landelijk vast gelegd door het NZA, u kunt dit na lezen op de website van het NZA


De totale kosten zijn afhankelijk van de duur (behandelmaanden/controles )van de behandeling en van de soort apparatuur (materiaal kosten) die voor de behandeling nodig zijn.


Hoe lang een orthodontische behandeling duurt, is van te voren niet met zekerheid te voorspellen. Het is afhankelijk van veel factoren, zoals groei en ontwikkeling van het gezicht, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt.


De kosten voor het materiaal zijn per beugel anders en soms afhankelijk van de laboratorium kosten. Daarom kunnen ze per praktijk verschillen.

Deze worden U voor de behandeling in de offerte kenbaar gemaakt.

Vaste apparatuur (catogorie 5 of catogorie 6)  is niet overal gelijk, er zij grote verschillen in werking en comfort, we leggen dit uit tijdens de plan bespreking, de keuze is volledig vrij.

De materiaal kosten van brackets en draaden die U in rekening worden gebracht, varieren tussen 250€ en 800€, naargelang het soort bracket en soort draad dat U kiest.

Voor- en nadelen worden bij de planbespreking uitvoerig besproken

Gemiddeld is voor een normale behandeling een actieve behandelingsperiode nodig van 15 tot 24 maanden.

Daarna volg je een retentieperiode van ongeveer 1 jaar. De tanden en kiezen moeten in hun nieuwe positie blijven staan.

Om te voorkomen dat het gebit toch weer gaat verschuiven plaatst de orthodontist zogenaamde retentie apparatuur in de mond, zoals bijvoorbeeld een draad (spalkje) achter de voortanden.


Tenslotte zijn niet inbegrepen eventuele kosten die voor de orthodontische behandeling gemaakt worden door een kaakchirurg of de eigen tandarts. Voorbeelden hiervan zijn extra profylaxe controles en behandelingen, opbouwen van tanden voor, tijdens of na de orthodontische behandeling. Implantaten, kronen en vullingen die na de orthodontist behandeling nodig zijn om het resultaat te stabiliseren.

Ook het behandelen van Kaakgewrichts klachten voor of na de orthodontische behandeling zijn extra kosten, die meestal wel door de algemene tandartsverzekering worden gedekt.


In het begin van de retentieperiode, na beëindiging van de actieve behandeling, zullen nog enige nacontroles noodzakelijk zijn.

Als u wilt weten hoeveel uw verzekering vergoedt voor een orthodontische behandeling, raden wij u aan contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar of onze balie medewerkster te vragen dit uit te zoeken.


U krijgt van ons voor elke stap in de behandeling van ons een schriftelijke offerte en enkel na dat U schriftelijk heb ingestemd met deze zal er behandeld worden.


Heeft U nog vragen stel deze gerust aan de balie medewerkster of via de mail, info@orthomosa.nl

Copyright @ OrthoMosa BV